74/5F9 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức
JOURNEY JUICE
CÁM ƠN BẠN ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN

Cảm ơn bạn tin tưởng lựa chọn Journey Juice là đối tác đồng hành hành trình sức khoẻ trong thời gian tới. Chúng tôi đã tiếp nhận đơn hàng của bạn.
Bộ phận chăm sóc khách hàng của Journey Juice sẽ liên hệ với bạn ngay để xác nhận và hỗ trợ bạn.
Thông tin mà bạn cung cấp đã được ghi nhận và gởi về Email mà bạn đã cung cấp.